Här repeterar du dina kunskaper inom området liftar.

Kursen består av 6 lektioner, där varje lektion avslutas med frågor.